Privatumo politika

Mes, Vitaresta projektai, UAB (toliau – „Vitaresta projektai“ arba Mes), patvirtiname, kad asmens duomenys yra ir turi būti svarbūs Jums – Mūsų klientams, todėl Mes kaip paslaugos teikėjai įsipareigojame tinkamai saugoti bei gerbti kiekvieno duomenų subjekto Mums suteiktus duomenis ir privatumą.

Šioje skiltyje rasite Mūsų internetinės svetainės (http://www.vitarestaprojektai.lt) (toliau – Internetinė svetainė) privatumo politikos taisykles (toliau – Privatumo politika). Norėdami sužinoti detalesnę informaciją apie Mus ir Mūsų veiklą, kviečiame apsilankyti Internetinės svetainės skiltyje „Apie mus“.

Mūsų priimta Privatumo politika nustato, kokia tvarka Mes tvarkome informaciją apie Jus, kuri buvo surinkta Internetinėje svetainėje. Kilus klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, prašome perskaityti ir susipažinti su „Vitaresta projektai“ Privatumo politika.

Naudodamiesi Internetine svetaine, Jūs sutinkate su šia Privatumo politika ir įsipareigojate laikytis svetainėje skelbiamų taisyklių. Kitu atveju, nesutikus laikytis Internetinės svetainės taisyklių ir šios Privatumo politikos, Jūs negalite toliau naudotis Mūsų Internetine svetaine.

KOKIU TIKSLU RENKAMI (TVARKOMI) ASMENS DUOMENYS?

Siekdami susisiekti su mumis per svetainėje esančias užklausos formas, Jūs turite pateikti mums šiuos duomenis: vardą bei telefono numerį arba elektroninio pašto adresą. Mes įsipareigojame rinkti ir naudoti Jūsų asmens duomenis tik tokiu atveju ir tokia apimtimi, kad galėtume užtikrinti savo kaip paslaugų teikėjų įsipareigojimus.

KIEK LAIKO JŪSŲ PATEIKTA INFORMACIJA YRA SAUGOMA?

Surinkti asmens duomenys yra saugomi mūsų duomenų bazėje ir spausdintiniuose dokumentuose tokiu atveju, jei po užklausos buvo įsigyti mūsų produktai. Taip pat duomenys saugomi kai buvo gautas Jūsų sutikimas juos naudoti rinkodaros tikslais. „Vitaresta projektai“ saugo Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, tuo atveju, kai numatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Mes dedame pagrįstas pastangas, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, pateikti asmeniniai duomenys būtų apsaugoti.

KAIP SUSIPAŽINTI SU PATEIKTA INFORMACIJA?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę gauti visą informaciją apie Jūsų asmens duomenis, kaip ir iš kur jie yra surinkti bei kaip juos tvarkome. Jūs turite teisę kreiptis į mus su prašymu pataisyti Jūsų asmens duomenis, sunaikinti juos ar jų nebetvarkyti. Duomenų subjektas gali nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais arba bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą. Nuo 2018 metų gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, Jūs taip pat įgyjate teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), teisę į duomenų perkeliamumą ir galimybę prašyti, kad duomenų tvarkymas būtų apribotas.

Norėdami, kad minėti veiksmai būtų atlikti, kreipkitės į mus bet kuriuo jums patogiu būdu, susisiekdami su mumis: el. paštu: jovita@vitaresta.lt arba skambindami telefonu: +370 699 48799.

INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

Tvarkydama Jūsų duomenis, „Vitaresta projektai“ vadovaujasi Civiliniu kodeksu bei Teisės aktais ir juose nurodytu konfidencialumo principu. Siekiant tinkamai atlikti savo kaip paslaugos teikėjų įsipareigojimus, informaciją trečioms šalims galime atskleisti tik tuo atveju, jei to reikia sutarties sudarymui, vykdymui arba dėl kitų teisėtų priežasčių, pavyzdžiui, prekių pristatymus teikiančioms (kurjerių) įmonėms arba esant aplinkybėms kai kompetentingoms institucijoms atskleisti informaciją įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai.

Mes neprisiimame atsakomybės už kitų asmenų internetinių puslapių veikimą arba jose pateikiamą turinį. Todėl Jums palikus Mūsų Internetinę svetainę ir patekus į trečiųjų asmenų internetinius puslapius, Mūsų Privatumo politika negalioja ir nėra taikoma.

SLAPUKAI

Gavus Jūsų sutikimą, Mes Jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje arba mobiliajame prietaise) patalpiname mažas rinkmenas – slapukus. Tai Mums leidžia Internetinėje svetainėje tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų atliktus veiksmus ir pritaikyti Internetinės svetainės turinį prie jusų poreikių. Slapukai Jūsų galiniame įrenginyje yra patalpinami iki sesijos Mūsų Internetinėje svetainėje pabaigos.

Slapukus, esančius savo galiniame renginyje, galite kontroliuoti ir, esant poreikiui, ištrinti.

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad Mūsų Internetinėje svetainėje patalpinti slapukai jokiais būdais neperduoda ir nekaupia Jūsų galiniame įrenginyje esančių privačių duomenų.

PAKEITIMAI

Atsižvelgdami į įmonės politiką ir kitus oficialius dokumentus, mes turime teisę be išankstinio pranešimo bet kada pakeisti šią Privatumo politiką. Atsiradus pasikeitimams įsipareigojame apie juose informuoti mūsų internetinėje svetainėje, todėl rekomenduojame Jums reguliariai tikrinti Mūsų privatumo politikos nuostatas.

KONTAKTAI

Butrimonių g. 5, Kaunas, LT-50203
Tel. nr.: +370 699 48799
E-paštas: jovita@vitaresta.lt

Į viršų

Susisiekime!