Tvarumo politika

KOKYBĖ

Atsakinga ir tvari veikla - tai mūsų organizacijos kasdienybė, mūsų realūs siekiai kasdieniniuose procesuose, nes mums rūpi kaip verslas, aplinka ir žmonės gyvens rytoj. Mums labai svarbūs mūsų klientai ir jų savijauta, todėl stengiamės užtikrinti maksimalią paslaugos kokybę, nes tik kokybiškas darbas užtikrina klientų pasitenkinimą ir paslaugos tęstinumą. Savo veikloje esame įdiegę dviejų pakopų Kokybės kontrolės sistemą, kuri leidžia užtikrinti aukščiausią mūsų teikiamos paslaugos kokybę, susitelkti ties kliento poreikiais ir kasdien palaikyti klientą tenkinančią švarą jo patalpose. Savo veikloje naudojame tik sertifikuotus ir visuomenės sveikatos centre registruotus produktus, naudojame naujausią įrangą ir naujausias technologijas, analizuojame ir reguliuojame paslaugai atlikti reikalingų priemonių sunaudojimą, daug dėmesio skiriame paslaugos proceso valdymui ir monitoringui. Savo veiklos analizei, paslaugos kontrolei, greitam nustatytų paslaugos trūkumų pašalinimui ir suvaldymui, naudojame pritaikytus mūsų veiklai IT sprendimus - esame įsidiegę SERFY paslaugos valdymo programą. Savo veikloje esame sertifikuoti pagal kokybės vadybos standartą ISO 9001. Visa tai leidžia sukurti mūsų klientams pridėtinę vertę ir užtikrinti jiems geriausią kainos, ir kokybės santykį. Tvarumas yra neatsiejama mūsų verslo dalis, todėl integruojame jį užtikrinančius aspektus į verslo procesus. Mūsų tvarios veiklos samprata remiasi Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo 10-čia principų.

SOCIALINIS ATSAKINGUMAS

Esame socialiai atsakinga įmonė, todėl mums rūpi aplinka, kurioje vystome savo veiklą. Siekiame būti svarbia visuomenės dalimi, tad nuolat bendradarbiaujame su šalies socialinėmis organizacijomis, remiame pažangias iniciatyvas ir inicijuojame projektus, kurie prisideda prie geresnio Lietuvos visuomenės žmonių gyvenimo.

Kasdieniniame darbe santykiuose su darbuotojais vadovaujamės LR galiojančiu darbo kodeksu bei 2017 m. įmonėje įdiegta Socialine politika. Mums svarbu, kad mūsų darbuotojai jaustųsi saugiai, būtų nuolat motyvuoti bei gerbiami ne tik mūsų įmonės vadovybės, bet ir klientų, kurių patalpose mūsų darbuotojai dirba, neatsižvelgiant į jų lytį, išsilavinimą, odos spalvą, ekonominę padėtį, neįgalumą, religinius įsitikinimus ar seksualinę orientaciją. Nuolat skatiname dialogą tarp darbuotojo ir darbdavio, nes tik konstruktyvus tarpusavio bendradarbiavimas užtikrina verslo tęstinumą, kuria vertę klientams, darbuotojams ir akcininkams. Nuolat rūpinamės darbuotojų sveika ir saugia darbo aplinka, įvertiname galimus pavojus ir imamės priemonių tiems pavojams pašalinti. Darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti ir valdyti dirbame pagal ISO 45001 standarto reikalavimus.

APLINKOSAUGA

Aplinkosauga – vienas iš pagrindinių įmonės tvarios veiklos aspektų, kuris skatina mus įdiegti priemones ir atlikti veiksmus, kurie užtikrintų saugią ir sveiką aplinką mums ir ateinančioms kartoms. Mūsų organizacija nuolatos investuoja į naujų, ekologiškų priemonių, įrankių ir įrangos įsigijimą. Remdamiesi ISO 14001 standarto reikalavimais, pastoviai nustatome savo veikloje reikšmingus aspektus gamtai ir įsipareigojame juos kiekvienais metais mažinti. Atsakingai rūšiuojame atliekas, mokome ir skatiname tą daryti ne tik savo darbuotojus, bet ir klientus, kas leidžia jiems sumažinti atliekų kiekius, sutaupyti atliekų išvežimo kaštus, skatina atsakingą vartojimą bei atsakingą požiūrį į gamtą. Įmonė skatina ir aktyviai dalyvauja ekologinėse iniciatyvose bei aplinkos apsaugą užtikrinančiose prevencinėse programose.

VERSLO ETIKA

Verslo etika – neatskiriama mūsų organizacijos dalis, kuria remiamės kasdieninėje savo veikloje. Tiek įmonės vidinėje, tiek išorinėje komunikacijoje, remiamės aukštais moralės principais, su partneriais kuriame santykius, kurie grindžiami sąžiningumu, teisingumu, pasitikėjimu ir įsipareigojimų vykdymu. Suvokiame, kad privalome atsakyti už savo veiksmus, atsižvelgti į visuomenės poreikius, prisidėti prie aplinkos išsaugojimo, socialinės plėtros, todėl elgiamės atsakingai, veikiame garbingai, netoleruojame jokių korupcijos, kyšininkavimo ar nesąžiningo bendradarbiavimo apraiškų, rūpinamės aplinka, savo įvaizdžiu, darbuotojais bei visuomene. Integruojame verslo etikos principus į visas savo veiklos sritis, tuo sukurdami įmonės vidinę kultūrą, kuri motyvuoja mūsų darbuotojus priimti etiškus sprendimus bei laikytis etikos normų, kuria didesnę kiekvieno darbuotojo socialinę atsakomybę bei gerina mūsų įmonės įvaizdį.

TVARŪS FINANSAI

Tvarkydami savo finansus, vadovaujamės Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, sąžiningai vykdome savo finansinius įsipareigojimus ir mokestines prievoles. Savo veikloje siekiame tvarios finansinės veiklos, nes tik stabili finansinė situacija užtikrina tinkamą atsiskaitymą su darbuotojais bei partneriais, leidžia užtikrinti finansinę grąžą akcininkams. Pasirinkdami partnerius, vadovaujamės skaidrumo principais, nesiekiame naudos sau, laikomės bendradarbiavimo principų. Stabili finansinė situacija leidžia užtikrinti nuolatinį įmonės augimą, investicijas į naujas technologijas bei tvarumo palaikymą.

Direktorė Jovita Ratkevičienė

Į viršų

Susisiekime!